Yleiset säännöt ja sopimusehdot

Yleiset turvallisuus- ja järjestyssäännöt

Turvallisuussäännöt

 1. Asiakas on itse vastuussa siitä että kuntokeskuksen tarjoamat liikuntapalvelut sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistaa asian lääkäriltään. Harjoittelu tapahtuu aina omalla vastuulla. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja mahdollisen opastuksen mukaisella tavalla. Ryhmäliikuntatunneilla on noudatettava ohjaajan antamia turvallisuus- ja tekniikkaohjeita.
 2. Loukkaantumisvaaran takia lapsia ei saa tuoda kuntosalille tai pukuhuoneisiin.
 3. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi ja harjoitella kuntosalilla tai ryhmäliikuntatunneilla ainoastaan huoltajan luvalla.
 4. Ikäraja kuntokeskukseen on 13 vuotta. Nuoret aloittavat harjoittelun aina huoltajan luvalla ja vastuulla. Nuorille treenaajille suosittelemme, että he harjoittelevat ensimmäiset kerrat huoltajan tai personal trainerin kanssa, jotta aloitus on turvallista ja salietiketit tulevat tutuksi. 
 5. SC ROK ei hyväksy doping- tai huumausaineita. Asiakas tai henkilökunta ei saa käyttää missään muodossa suorituskykyä kohottavaa ainetta (doping–aineet) tai huumeita lukuun ottamatta lääkärin määräämiä lääkkeitä. Doping–aineiksi luetellaan World Anti-Doping Agency (WADA) määrittelemät aineet. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden tai Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen tiloihin on ehdottomasti kiellettyä. Alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö poistetaan kuntokeskuksen tiloista välittömästi.

Järjestyssäännöt

 1. Kaikilta kuntokeskusta käyttäviltä asiakkailta odotetaan kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja.
 2. Muiden asiakkaiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on kiellettyä ilman lupaa.
 3. Valokuvaaminen ilman henkilökunnan lupaa on kielletty kuntokeskuksen tiloissa.
 4. Asiakkaan tulee käyttää puhtaita harjoitusvaatteita ja sisäliikuntakenkiä sekä huolehtia henkilökohtaisesta puhtaudesta ja hygieniasta. Parranajo tai karvojen poisto ei ole sallittua suihkutiloissa.
 5. Asiakkaan tulee ottaa allergikot huomioon käyttämällä hajusteita kohtuudella.
 6. Kuntokeskuksesta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Sulkemisaikaan ei saa olla enää pukuhuoneessa tai kuntosalilla.
 7. Kuntokeskus ei vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvista vahingoista.

Mikäli asiakas rikkoo näitä sääntöjä, käyttäytyy muuten hyvien tapojen vastaisesti tai vahingoittaa tahallisesti kuntokeskuksen omaisuutta, siitä seuraa vahingonkorvausvelvollisuus ja kuntokeskuksella on oikeus perua asiakkaan voimassa oleva asiakkuus välittömästi.

Aukioloajat sekä ryhmäliikunta-aikataulut ilmoitetaan internetissä osoitteessa scrok.fi.

Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi klubin johdolle. Ajan tasalla olevat yhteystiedot löytyvät scrok.fi

Kiitos että noudatat yhteisiä turvallisuus- ja järjestyssääntöjämme. Kunnioittamalla niitä harjoittelu SC ROK:ssa on turvallista ja viihtyisää.

Sopimusehdot

 1. SC ROK salijäsenyys, SC ROK arki-salijäsenyys, SC ROK viikonloppujäsenyys ja SC ROK jäsenyys on toistaiseksi voimassaoleva sopimus jonka irtisanomisaika on seuraava kokonainen kalenterikuukausi. Alle 18 -vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.
 2. SC ROK arkijäsenyys on voimassa kello 05:00-15:00 välisen ajan ja edellyttää kulkuavaimen lunastamisen.
 3. SC ROK salijäsenyydellä voit treenata 05:00-24:00 ja edellyttää kulkuavaimen lunastamisen.
 4. SC ROK viikonloppujäsenyys on voimassa lauantai 05:00-24:00 ja sunnuntai 05:00-24:00 ja edellyttää kulkuavaimen lunastamisen.
 5. SC ROK jäsenyys oikeuttaa harjoittelun kello 05:00-24:00 ja varausoikeuden ryhmäliikuntatunneille, travelpass oikeuden sekä solariumin käytön.
 6. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on vähintään kolmen kuukauden pituinen.
 7. Asiakkaiden pitää palauttaa käyttämänsä välineet paikoilleen treenin jälkeen ja käsitellä välineitä ja laitteita asiaan kuuluvalla tavalla, jotta välineiden käyttöikä säilyy mahdollisimman pitkään.
 8. SC ROK jäsenyydet voi ottaa myös määräaikaisena, jolloin sen kesto on vähintään kolme kuukautta. Klubimaksut maksetaan määräaikaisen sopimuksen keston mukaisesti kertaluontoisesti kuntokeskuksen vastaanottoon liittymishetkellä.
 9. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen maksutapa on e-lasku. Ennakkoilmoituksena e-laskusta toimii tämä klubisopimus, johon on merkitty kuukausittaisen veloituksen euromäärä sekä erääntymispäivä. Paperilaskusta perimme 5€ toimitusmaksun.
 10. Maksun viivästyessä klubilla on oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja 5,00€ suuruinen toimistokulu. Klubi lähettää erääntyneestä saatavastaan ainoastaan yhden huomautuslaskun jonka jälkeen saatava siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Asiakas maksaa tästä aiheutuneet kulut. Mikäli klubilainen laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, klubisopimus voidaan irtisanoa välittömin vaikutuksin klubilaiselle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.
 11. Irtisanoutuminen on tehtävä todistettavalla tavalla, henkilökohtaisesti ilmoittamalla siitä vastaanottoon, sähköpostitse tai kirjallisesti. Irtisanomisaika alkaa heti ilmoittamispäivästä ja on voimassa vasta kun se on vahvistettu kuntokeskuksen puolesta.
 12. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan klubilaisille sähköpostitse kaksi kuukautta ennen uuden hinnaston voimaansaattamista. Klubi on velvollinen ilmoittamaan klubilaiselle myös arvonlisäveromuutoksen tai muiden viranomaisten hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä klubilaisen maksettaviin hintoihin.
 13. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat SC Sports Club ROK Oy ja klubilainen yksityishenkilönä. Yritys korvaa klubilaiselle harjoittelusta yrityssopimuksessa määrätyn määrän. Mikäli klubilainen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on klubilainen viime kädessä vastuussa maksusuorituksista. Klubilainen on velvollinen ilmoittamaan viipymättä klubille kirjallisesti muutoksista, jotka vaikuttavat yrityksen maksamaan osuuteen (esim. työsuhteen päättyminen).
 14. Klubilla on oikeus muuttaa aukioloaikoja sekä ryhmäliikuntatuntien määrää ja sisältöä (kausivaihtelut).
 15. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja ja etuja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan klubilaisille kaksi kuukautta ennen muutosta sähköpostitse.
 16. Klubi ilmoittaa klubia ja klubilaisuutta koskevista asioista ilmoitustaululla sekä/tai sähköpostitse. Klubilaisella on vastuu toimittaa voimassaoleva sähköpostiosoite klubille.
 17. Klubilainen sitoutuu noudattamaan myös kuntokeskusten turvallisuus- ja järjestyssääntöjä jotka löytyvät tiloistamme sekä https://scrok.fi.
 18. Verkkoliittymisen jälkeen lähetämme tiedotteen sähköpostitse viimeistään seuraavana arkipäivänä kun kulkukortit ovat noudettavissa vastaanotosta SC ROKin toimipisteestä Tehtaankatu 12.
 19. Varaudu todistamaan henkilöllisyys noudettaessa jäsenkortteja.

Avainsopimuksen ehdot

 1. Kulkulupa on henkilökohtainen. Muiden henkilöiden tuominen tai sisälle päästäminen kuntokeskuksen tiloihin on ehdottomasti kiellettyä vastaanoton ollessa suljettuna.
 2. Avainta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.
 3. Avaimen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi kuntokeskukseen. Asiakas on vastuussa avaimen väärinkäytöksistä, mikäli ei ole viipymättä tehnyt ilmoitusta avaimen katoamisesta.
 4. Kirjautuminen tulee suorittaa aina, myös aukioloaikojen ulkopuolella vastaanotossa sijaitsevalle kirjautumiskoneelle.
 5. Jäsenen hukattua avaimen, uudesta avaintägistä perimme 5€ suuruisen maksun.

Näiden sopimusehtojen rikkomisesta asiakas menettää välittömästi ja pysyvästi kulkuoikeutensa ja saa maksettavaksi 250,00 euron suuruisen sopimusrikkomusmaksun. Kuntokeskuksen tiloissa on tallentava videovalvonta