SOPIMUSEHDOT SEKÄ TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

SOPIMUSEHDOT

English version below!

SOPIMUSEHDOT Sports Club ROK Oy

 1. SC ROK JATKUVA, SC ROK KUNTOSALI JATKUVA ja SC ROK ARKISALI JATKUVA on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jonka irtisanomisaika on seuraava kokonainen kalenterikuukausi. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy huoltaja.
 2. SC ROK JATKUVA oikeuttaa harjoitteluun kuntosalilla 04:00-24:00 ja osallistumisen sekä varausoikeuden ryhmäliikuntatunneille.
 3. SC ROK SALIJÄSENYYS JATKUVA oikeuttaa harjoitteluun kuntosalilla 04:00-24:00.
 4. SC ROK ARKISALI JATKUVAn kulkuavain toimii maanantaista perjantaihin kello 04:00-13:00 ja oikeuttaa harjoitteluun kuntosalilla 04:00-15:00.
 5. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa vähintään 3 kuukautta.
 6. Määräaikaisia sopimuksia koskevat samat sopimusehdot pois lukien keston vähimmäisaika.
 7. Tämä sopimus toimii ennakkoilmoituksena laskutuksesta, johon on merkitty laskutuskauden euromäärä. Erääntymispäivä on neljän viikon välein. Paperilaskusta perimme 5€ toimitusmaksun.
 8. Maksun viivästyessä kuntokeskuksella on oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja 5€ toimistokulu. Kuntokeskus lähettää erääntyneestä saatavastaan kaksi huomautuslaskua, jonka jälkeen saatava siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi. Asiakas maksaa tästä aiheutuneet kulut. Mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, sopimus voidaan irtisanoa välittömin vaikutuksin asiakkaalle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.
 9. Irtisanoutuminen on tehtävä todistettavalla tavalla sähköpostitse osoitteeseen info@scrok.fi. Irtisanomisaika (1 seuraava kokonainen kalenterikuukausi) alkaa heti ilmoittamispäivästä ja on voimassa vasta kun se on vahvistettu kuntokeskuksen puolesta.
 10. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan asiakkaille sähköpostitse kaksi kuukautta ennen uuden hinnaston voimaansaattamista. SC ROK on velvollinen ilmoittamaan asiakkaille myös arvonlisäveromuutoksen tai muiden viranomaisten hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä maksettaviin hintoihin.
 11. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Sports Club ROK Oy ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaalle harjoittelusta yrityssopimuksessa määrätyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on asiakas viime kädessä vastuussa maksusuorituksista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä kuntokeskukselle kirjallisesti muutoksista, jotka vaikuttavat yrityksen maksamaan osuuteen (esim. työsuhteen päättyminen).
 12. Kuntokeskuksella on oikeus muuttaa aukioloaikoja sekä ryhmäliikuntatuntien määrää ja sisältöä (kausivaihtelut).
 13. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja ja etuja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille kaksi kuukautta ennen muutosta sähköpostitse.
 14. Kuntokeskus ilmoittaa salia ja asiakkaita koskevista asioista sähköpostitse. Asiakkaalla on vastuu toimittaa voimassa oleva sähköpostiosoite kuntokeskukselle.
 15. Asiakas sitoutuu noudattamaan myös kuntokeskusten turvallisuus- ja järjestyssääntöjä, jotka löytyvät tiloistamme sekä https://scrok.fi/saannot_ja_ehdot/ .
 16. Asiakkaiden tulee palauttaa käyttämänsä välineet paikoilleen treenin jälkeen ja käsitellä välineitä ja laitteita asiaan kuuluvalla tavalla, jotta välineiden käyttöikä säilyy mahdollisimman pitkään.
 17. Kuntokeskuksesta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Sulkemisaikaan ei saa olla enää pukuhuoneessa tai kuntosalilla.
 18. Kuntokeskus ei vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvista vahingoista.
 19. Ensimmäinen kulkuavain on asiakkaalle veloitukseton. Mikäli avain katoaa voi uuden ostaa hintaan 5€.
 20. Varaudu todistamaan henkilöllisyys noudettaessa kulkuavainta.
 21. Kulkuavain on henkilökohtainen. Muiden henkilöiden tuominen tai sisälle päästäminen kuntokeskuksen tiloihin on ehdottomasti kiellettyä.
 22. Kulkuavainta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.
 23. Kulkuavaimen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi kuntokeskukseen. Asiakas on vastuussa avaimen väärinkäytöksistä, mikäli ei ole viipymättä tehnyt ilmoitusta avaimen katoamisesta.
 24. Kirjautuminen tulee suorittaa aina, myös aukioloaikojen ulkopuolella.
 25. Näiden sopimusehtojen rikkomisesta asiakas menettää välittömästi ja pysyvästi kulkuoikeutensa ja saa maksettavaksi 250 euron suuruisen sopimusrikkomusmaksun. Kuntokeskuksen tiloissa on tallentava kameravalvonta.

TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Turvallisuus- ja järjestyssäännöt

 1. Asiakas on itse vastuussa, että kuntokeskuksen tarjoamat liikuntapalvelut sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistaa asian lääkäriltään. Harjoittelu tapahtuu aina omalla vastuulla. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja mahdollisen opastuksen mukaisella tavalla.
 2. Ryhmäliikuntatunneilla on noudatettava ohjaajan antamia turvallisuus- ja tekniikkaohjeita.
 3. Ryhmäliikuntakäyttäjä sitoutuu saapumaan varaamalleen tunnille. Peruuttamattomasta tunnista (2krt/kk) annetaan kahden viikon varauskielto.
 4. Loukkaantumisvaaran takia lapsia ei saa tuoda kuntosalille tai pukuhuoneisiin.
 5. Ikäraja kuntokeskukseen on 13 vuotta. Nuoret aloittavat harjoittelun aina huoltajan luvalla ja vastuulla. Nuorille treenaajille suosittelemme, että he harjoittelevat ensimmäiset kerrat huoltajan tai personal trainerin kanssa, jotta aloitus on turvallista ja salietiketit tulevat tutuksi. 
 6. Sports Club ROK ei hyväksy doping- tai huumausaineita. Asiakas tai henkilökunta ei saa käyttää missään muodossa suorituskykyä kohottavaa ainetta (doping–aineet) tai huumeita lukuun ottamatta lääkärin määräämiä lääkkeitä. Doping–aineiksi luetellaan World Anti-Doping Agency (WADA) määrittelemät aineet. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden tai Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen tiloihin on ehdottomasti kiellettyä. Alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö poistetaan kuntokeskuksen tiloista välittömästi.
 7. Kaikilta kuntokeskusta käyttäviltä asiakkailta odotetaan kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja.
 8. Muiden asiakkaiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on kiellettyä ilman lupaa.
 9. Valo- ja videokuvaus on sallittua. Kuvaajan on huolehdittava, ettei ulkopuolisia kuvata luvatta eikä se häiritse muita treenaajia.
 10. Asiakkaan tulee käyttää puhtaita harjoitusvaatteita ja sisäliikuntakenkiä sekä huolehtia henkilökohtaisesta puhtaudesta ja hygieniasta. Parranajo, karvojen poisto tai hiustenvärjäys ei ole sallittua suihkutiloissa.
 11. Asiakkaan tulee ottaa allergikot huomioon käyttämällä hajusteita kohtuudella.
 12. Pukuhuoneiden kaapit ovat käytössä vain harjoittelun ajan. Sähkölukolliset kaapit aukeavat kuntokeskuksen sulkeuduttua. Myös henkilökunnalla on oikeus tyhjentää väärinkäytetyt kaapit.

Mikäli asiakas rikkoo näitä sääntöjä, käyttäytyy muuten hyvien tapojen vastaisesti tai vahingoittaa tahallisesti kuntokeskuksen omaisuutta, siitä seuraa vahingonkorvausvelvollisuus ja kuntokeskuksella on oikeus perua asiakkaan voimassa oleva asiakkuus välittömästi.

Aukioloajat sekä ryhmäliikunta-aikataulut ilmoitetaan osoitteessa scrok.fi.

Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen johdolle. Yhteystiedot löytyvät scrok.fi

Kiitos, että noudatat yhteisiä turvallisuus- ja järjestyssääntöjämme. Kunnioittamalla niitä harjoittelu SC ROK:ssa on turvallista ja viihtyisää! 🤗

CONTRACT TERMS Sports Club ROK Oy

 1. SC ROK JATKUVA (continuous membership), SC ROK KUNTOSALI JATKUVA (continuous gym) and SC ROK ARKISALI JATKUVA (continuous daytime) is an indefinite contract with a notice period of the next full calendar month. The guardian accepts the contract for those under 18 years of age.
 2. SC ROK JATKUVA entitles you to practice at the gym from 4:00 a.m. to 12:00 a.m. and to participate and reserve the right to group exercise classes.
 3. SC ROK KUNTOSALI JATKUVA entitles you to exercise at the gym from 4:00 a.m. to 12:00 p.m.
 4. SC ROK ARKISALI JATKUVA access key works from Monday to Friday from 04:00 to 13:00 and entitles you to exercise in the gym from 04:00 to 15:00.
 5. The contract valid for the time being is valid for at least 3 months.
 6. The same terms and conditions apply to fixed-term contracts excludinf the minimum duration.
 7. This agreement serves as advance notice of invoicing, on which the euro amount of the invoicing period is indicated. The due date is every four weeks. We charge a €5 delivery fee for paper invoices.
 8. In the event of a delay in payment, the fitness center has the right to charge the customer interest on late payment in accordance with the Interest Act and a €5 office fee. The gym sends two reminder invoices for its overdue receivable, after which the receivable is transferred to the collection agency. The customer pays the costs incurred for this. If the customer neglects to pay according to the contract, the contract can be terminated with immediate effect by notifying the customer of this in writing.
 9. The resignation must be made in a verifiable manner by email to info@scrok.fi. The notice period (1 next full calendar month) starts immediately from the notification date and is only valid when it is confirmed on behalf of the fitness center.
 10. Any price changes will be notified to customers by e-mail two months before the new price list comes into force. SC ROK is also obliged to notify customers of changes in prices caused by VAT changes or other authorities at least one month before transferring such changes to the prices to be paid.
 11. In cases of business contracts, the contracting parties are Sports Club ROK Oy and the customer as an individual. The company reimburses the customer for the training for the amount specified in the company contract. If the customer leaves his workplace under the company contract or the company stops paying the share according to the company contract, the customer is ultimately responsible for the payments. The customer is obliged to immediately notify the fitness center in writing of changes that affect the share paid by the company (e.g. termination of employment).
 12. The fitness center has the right to change the opening hours and the number and content of group exercise classes (seasonal changes).
 13. The gym reserves the right to change the terms and benefits of the contract. Customers will be notified of changes to the terms by email two months before the change.
 14. The fitness center informs about matters concerning the gym and customers by e-mail. The customer is responsible for providing a valid email address to the fitness center.
 15. The customer also undertakes to comply with the safety and order rules of the fitness centers, which can be found at our premises and https://scrok.fi/saannot_ja_ehdot/.
 16. Customers must return the equipment they used to their places after the workout and handle the equipment and equipment in an appropriate manner, so that the useful life of the equipment is preserved as long as possible.
 17. You must leave the fitness center within the opening hours. You may no longer be in the locker room or gym until closing time.
 18. The fitness center is not responsible for damages caused by the loss or damage of valuables.
 19. The first access key is free of charge for the customer. If the key is lost, you can buy a new one for €5.
 20. Be prepared to prove your identity when picking up the access key.
 21. The access key is personal. Bringing or letting other people into the fitness center is strictly prohibited.
 22. The access key may not be handed over to another person.
 23. The loss of the access key must be reported to the fitness center immediately. The customer is responsible for misuse of the key if he has not promptly reported the loss of the key.
 24. You must log in at all times also outside of business hours.
 25. For violation of these terms and conditions, the customer will immediately and permanently lose his right of passage and will be charged a breach of contract fee of 250 euros. The premises of the fitness center have recording camera surveillance.

Safety and order rules

  1. The customer is responsible for making sure that the exercise services offered by the fitness center are suitable for him and, if necessary, to check with his doctor. Training is always done at your own risk. The customer undertakes to use the devices in accordance with their instructions for use and possible guidance.
  2. In group exercise classes, the safety and technique instructions given by the instructor must be followed.
  3. The group exercise user undertakes to arrive at the class he has booked. A two-week reservation ban is issued for non-cancellable lessons (2 times/month).
  4. Due to the risk of injury, children may not be brought to the gym or changing rooms.
  5. The age limit for the fitness center is 13 years. Young people always start training with the permission and responsibility of their guardian. For young trainers, we recommend that they train for the first time with a guardian or personal trainer, so that the start is safe and the gym techniques become familiar.
  6. Sports Club ROK does not accept doping or narcotics. The customer or staff may not use performance-enhancing substances (doping substances) or drugs in any form with the exception of medicines prescribed by a doctor. Substances defined by the World Anti-Doping Agency (WADA) are listed as doping substances. Smoking is not allowed anywhere in the fitness center. Consuming or bringing alcohol, intoxicants or substances prohibited by Finnish law into the fitness center is strictly prohibited. A person under the influence of alcohol or other substances will be removed from the fitness center immediately.
  7. All customers using the fitness center are expected to maintain cleanliness and good manners in the fitness center and at the events organized by it.
  8. Disturbing other customers is prohibited. Trading various products and services in the fitness center is prohibited without a permit.
  9. Photo and video shooting is allowed. The cameraman must ensure that outsiders are not filmed without permission and that it does not disturb other trainers.
  10. The customer must wear clean training clothes and indoor sports shoes and take care of personal cleanliness and hygiene. Shaving, hair removal or hair dyeing is not allowed in the shower facilities.
  11. The customer must take into account allergy sufferers by using perfumes in moderation.
  12. Lockers in the locker rooms are only available during practice. Lockers with electric locks open when the fitness center closes. The staff also has the right to empty misused lockers.

    

   If the customer violates these rules, otherwise behaves contrary to good manners or intentionally damages the fitness center’s property, an obligation to compensate damages follows, and the fitness center has the right to cancel the customer’s valid membership immediately.

   Opening hours and group exercise schedules are announced at scrok.fi.

   If there is anything to point out about the fitness center’s cleanliness, service or staff, please report it to the fitness center’s management immediately. Contact information can be found at scrok.fi

   Thank you for following our common safety and order rules. By respecting them, training at SC ROK is safe and comfortable! 🤗