Ajankohtaista

KESÄLLÄKIN LIIKUTAAN YHDESSÄ

💛 Kesän ryhmäliikunta-aikataulu on voimassa 2.5-14.8.2022.
💛 Kesälläkin n. 30-35 ohjattua tuntia viikossa! Toukokuussa tunteja reilummin, kesä-heinäkuussa parin tunnin verran enemmän kerätään d-vitamiinia. ☀️
💛 Toivotut ja odotetut ULKOTREENIT alkavat toukokuussa tiistai-iltaisin ja perjantaiaamuisin.
💛 Lukkarin löydät osoitteesta https://scrok.cubemanager.fi/calendar/client/

Aurinkoista keväänjatkoa ja nähdään tunneilla! ☀️😎

#scrok #vastuullistahyvinvointia
#ylivertainen #ryhmäliikunta #ryhmäliikuntaaikataulu #scrokpolku #löydäomapolkusi #jokaisellejotakin #lesmills #specohot #kuntokeskus #kokkola #kesälukkari #kesä

Terveysturvalliset toimenpiteet ajalle 24.1-20.2.2022

TERVEYSTURVALLISET TOIMENPITEET SC ROK:SSA AJALLE 24.1-20.2.2022 

PÄIVITETTY 25.1.2022

Tulkintatuumailun ja AVI:n kanssa käydyn yhteydenpidon jälkeen voimme todeta, että 10 hengen kokoontumisrajoitus ei kosketa toimintaamme silloin kun toiminta voidaan järjestää terveysturvallisesti. JES! Meillähän on tilaa ja järjestelyjä on tehty ja tehdään, jotta voimme liikkua turvallisesti yhdessä. Meille oli tärkeää toimia oikein annettujen ohjeiden mukaisesti, joten nyt asia on varmistettu. 

-TREENAAMAAN VAIN TERVEENÄ!
-PESE KÄDET saapuessasi salille ja poistuessasi salilta. Käytä käsidesiä mennen tullen ja palatessa: löytyy runsaasti ympäriä salia.
-KUNTOSALILLA pidä etäisyyttä muihin.
-LEIMAA ITSESI AINA SISÄLLE saapuessasi treenaamaan. Seuraamme kävijämääriä, ja teemme tiloihin rajoitustoimenpiteitä tarvittaessa.
-PUHDISTA kaikki käyttämäsi välineet sekä salilla että ryhmäliikuntatunneilla
-RYHMÄLIIKUNTATUNNEILLA pidä etäisyyttä muihin osallistujiin
-RYHMÄLIIKUNTATUNNEILLE OTETAAN 50% täydestä kapasiteetista ja näin voimme joka tilassa säilyttää reilut turvaetäisyydet. Toiminnallinen sali 10hlö, lämpösali 10hlö ja ryhmäliikuntasali 20hlö.
-RYHMÄLIIKUNTATUNTIEN VARAUKSET edelleen 1 varaus / tuntityyppi / asiakas ja vain viikoksi eteenpäin.
-KONEELLINEN ILMANVAIHTO on tehostettu tiloissamme.
-PUKUHUONEIDEN KÄYTTÖAJAN suosittelemme minimoimaan vaihtamalla treenivaatteet jo kotona. Päällysvaatteille on naulakoita myös vastaanotossa.
-LAAJEMMAN KUVAUKSEN TERVEYSTURVALLISUUSTOIMENPITEISTÄ löydät alta omana tiedotteenaan sekä tulostettuna tiloistamme.

Hyviä treenejä! 🙂 

SUUNNITELMA TOIMENPITEISTÄ TERVEYSTURVALLISEN LIIKKUMISEN MAHDOLLISTAMISEKSI

Tiedoksi jäsenillemme tekemämme selvitys covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi!

  • Olemme tehneet valmiiksi selvityksen aluehallintovirastolle ja Kokkola kaupungille yksityisen toimijan toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi tartuntalaki vastauksen mukaisesti. Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista perjantaina 19.2.2021. Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä selvityksessä Kuntokeskus SC ROK (2772199-1) esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joilla eduskunta vastauksessaan 58 c § edellyttää. Tähän selvitykseen on lisätty AVI:n (aluehallintoviraston) vaatimat selvitykset terveysturvallisista suunnitelmasta ja toimenpiteistä 23.1.2022 alkaen, joilla toimintaa voidaan jatkaa 21.1.2022 annetuista rajoituksista huolimatta. Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissa kaikille tiloissamme asioiville.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Kuntokeskus SC ROKissa:

  • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä käytävän wc-tiloissa, pukutiloissa sekä lämpösalin wc:ssä ja vesipisteillä. Olemme investoineet käsidesien telineitä tiloihimme toistakymmentä sekä käsidesipullot löytyvät näiden lisäksi siten, että käsidesin käyttö on mahdollista kaikkialla toimitiloissamme lisäämään käsihygieniaa. Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat desinfiointiaineet ja paperit välineiden putsaamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen käytön jälkeen välineen käyttäjän toimesta.
  • Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tämä on toteutettu jäsenkirjeellä sähköpostiin ja tiloihimme painetuilla julisteilla. Lisäksi toimintamallimme ovat yrityksemme www-sivuilla , jäsententiedotteissa sekä kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Henkilökuntamme on koulutettu ja opetettu kokouksin ja henkilöstötiedottein ohjeistamaan sekä valvomaan näiden toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Yksityisen kuntokeskuksen etuja on myös se, että jäsenmäärä on rajattu ja henkilöt pääasiassa tuttuja keskenään, jolloin asiakkaiden välistä valvontaa tapahtuu myös oman valvontamme tueksi.
  • Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla toimenpiteillä. Tilamme siivotaan täysipäiväisesti 7 kertaa viikossa ammattisiistijän toimesta. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesemisen ja desinfioinnin osalta. Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty ja niitä löytyy talossamme runsaasti. Puhdistukseen ja desinfiointiin on valittu Heti desipesu, joka on bakteereja ja pieneliöitä tappava ja niiden kasvua estävä aine. Puhdistusaine on suunniteltu toistuvaan pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu-, ja saniteettitiloihin. Kirjautumisautomaattien käyttö on ohjeistettu siten, että siihen ei kosketa lainkaan, vaan osallistuminen voidaan kirjata kulkuavainta käyttämällä.
  • Pukuhuoneiden käyttöaika on suositeltu minimoimaan vaihtamalla treenivaatteet jo kotona. Vastaanotossa on naulakkotilaa päällysvaatteille. 
  • Olemme järjestäneet toimitilojemme 3000 m2 tilaan asiakkaidemme ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemme supistaneet toimintaamme jo vuoden 2020 maaliskuusta aina kulloinkin voimassa olevia viranomaisten ohjeita noudattaen aina ryhmätoiminnan kokonaan etäpalveluihin siirtämisestä asiakaspaikkojen radikaaliin rajoittamiseen. Jokaisen tilan käyttöaste on tällä hetkellä maksimissaan -50 % normaalista asiakasmäärästä. Tilojen asiakasmäärä ovat suhteutettu tilan kokoon. Esimerkiksi kuntosalilla asiakkailla on mahdollista pitää yli 10 m2 omaa tilaa asetetulla alhaisella kapasiteetilla valitsemalla paikka, jossa harjoittelee. Asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä toisistaan ja liikunnanohjaajamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että asianmukaiset turvavälit toteutuvat. Ohjatut liikuntatunnit ovat porrastettu siten, että tuntien väliin jää aika välineiden desinfiointiin. Tiloissa liikkumista ohjataan myös pitämällä kulkusuunnat siten, että asiakkaat eivät kohtaa toisiaan saleista siirtyessä. Toinen ovi on merkitty sisääntuloon ja toinen tilasta poistumiseen. Henkilökuntamme seuraa tiloissa olevaa asiakasmäärää ja valvomme sitä mm. sillä, että ryhmäliikuntatunneille ilmoittaudutaan prime time aikaan ennakkoon, jotta voimme taata riittävän tilan kaikille liikkujille.
  • Koneellinen ilmastointi on tehostettu tiloissamme.
  • Nämä ovat yksi monista vastuullisista toiminnoistamme niin covid-19-epidemian leviämisen ja samalla liikkumattomuuden ehkäisyn saavuttamiseksi.

Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Kuntokeskus SC ROKissa. 58 c § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii. Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Timo Ylikorpi puh. 0400 771375

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien tartuntalakia. Tässä linkki koko vastukseen HE_245/2020_vp:https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_3+2021.aspx

Kuntokeskus SC ROK sitoutuu 58 c § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

SC ROK POLKU - VUODEN 2022 MERKITTÄVIN MATKASI ALKAKOON!

SC ROK POLKU – vuoden 2022 merkittävin matka!

👉 2kk määräaikainen jäsenyys
👉 Ryhmäliikunnat yli 40h/vko
👉 Kuntosali päivittäin 05:00-24:00
👉 Treeniohjelma salille
👉 Inbody-mittari
👉 Solarium
👉 Workshopit

Hinta 49€

Polkusi jatkuu halutessasi valitsemaasi jäsenyyteen ilman lisäkuluja.

1polku/uusi asiakas (Ei voi hyödyntää voimassaoleviin jäsenyyksiin, eikä 1.9.2021 jälkeen päättyneisiin jäsenyyksiin, kunnes päättymisestä on kulunut 12kk.)

#scrok #vastuullistahyvinvointia #scrokpolku #mikäonsinunpolkusi #löydäomapolkusi #kuntosali #kuntokeskus #kokkola #salitreeni #ryhmäliikunta #jokaisellejotakin #tietuloksiin